"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

Sharepoint 2010 SPField Sınıfı

Sharepoint Development SPField sinifini inceleyelim.

Bu makalemizde Visual Studio ile Sharepoint development’ta liste işlemleri için kullanılan SPField sınıfını inceleyelim.

SPFile Dokümankütüphanesi, liste vb. yapıların sütun listesini döndürür. Şimdi bu sınıfın önemli method ve propertylerini inceleyelim.
 
Property/Method
Açıklama
Id
Sütunun GUID’ini döndürür
Type
Sütunun türünü SPFieldType türünde döndürür
Update
Sütunu kaydeder
Title
Sütunun başlığını döndürür
Version
Sütunun versiyon numarasını döndürür
Description
Sütunun açıklamasını döndürür
Required
Sütuna değer girilmesi zorunlu mu değil mi?
Group
Sütun grubunu döndürür
Hidden
Sütunun gösterilip gösterilmeyeceğini döndürür
Delete
Sütunu siler
DisplaySize
Sütunun gösterimdeki genişliğini döndürür
Scope
Bulunduğu listenin site-relative path’ini döndürür
SchemaXml
CAML formatındaki sütunu XML şema halinde döndürür
StaticName
Sütunun adını döndürür
DefaultValue
Sütunun varsayılan değerini döndürür
ShowInEditForm
Sütunun edit formunda gösterilip gösterilmeyeceğini döndürür.
Formlar:
1.       ShowInDisplayForm
2.       ShowInNewForm
3.       ShowInViewForms
4.       ShowInVersionHistory
 
Bu işlemleri bir örnekte inceleyelim.
Yeni bir Empty Sharepoint Project oluşturalım (Farm solution) ve bir Visual Web Part ekleyelim.
 
 
Bir label sürükleyip bırakalım ve code behind’a geçelim ve şu şekilde düzenleyelim:
 
 1. using System;
 2.  
 3. using System.Web.UI;
 4.  
 5. using System.Web.UI.WebControls;
 6.  
 7. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 8.  
 9. using System.Text;
 10.  
 11. using Microsoft.SharePoint;
 12.  
 13. namespace SPFarmSolution.WebPart_SPListItemCollection
 14.  
 15. {
 16.  
 17.     public partial class WebPart_SPListItemCollectionUserControl : UserControl
 18.  
 19.     {
 20.  
 21.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 22.  
 23.         {
 24.  
 25.             StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
 26.  
 27.             SPList liste = null;
 28.  
 29.             SPWeb web = SPContext.Current.Web;
 30.  
 31.             web.AllowUnsafeUpdates = true;
 32.  
 33.             liste = web.Lists["Announcements"];
 34.  
 35.             SPListItemCollection elemanlar = liste.Items;
 36.  
 37.             sonuc.Append("Liste adı : " + liste.Title + "<br/>");
 38.  
 39.             sonuc.Append("Eleman sayısı : " + liste.ItemCount + "<br/>");
 40.  
 41.             SPListItem yeniEleman = elemanlar.Add();
 42.  
 43.             yeniEleman["Title"] = "Yeni Eleman";
 44.  
 45.             yeniEleman.Update();
 46.  
 47.             sonuc.Append("Eleman sayısı : " + liste.ItemCount + "<br/>");
 48.  
 49.             System.Data.DataTable tablo = elemanlar.GetDataTable();
 50.  
 51.             sonuc.Append("Data Row sayısı : " + tablo.Rows.Count + "<br/>");
 52.  
 53.             Label1.Text = sonuc.ToString();
 54.  
 55.             
 56.  
 57.         }
 58.  
 59.     }
 60.  
 61. }
 
 
Şimdi bunu denemek için yeni bir sayfa ekleyelim.
 
Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Makale\SP2010_VisualStudio2010_Giris\SP2010_VisualStudio2010_Giris_47.png
 
 
Sayfa düzenleme ekranında Insert -> Web Part -> Custom -> WebPart_SPField’ı sayfamıza ekleyelim.
 
 
Kaydedelim ve sonucunu görelim:
 
 
 
 
 
Veysel Uğur KIZMAZ
 
 
 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.