"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

Sharepoint 2010 SPFile Sınıfı

Sharepoint Development SPFile sinifini inceleyelim.

Bu makalemizde Visual Studio ile Sharepoint development’ta liste işlemleri için kullanılan SPFile sınıfını inceleyelim.

SPFile nesnesi Sharepoint’te bir dosyayı ifade etmektedir. Bu dosya, bir ek ya da bir web part olabilir. Şimdi bu sınıfın önemli method ve propertylerini inceleyelim.
 
Property/Method
Açıklama
Web
Dosyanın bulunduğu SPWeb nesnesini döndürür
Name
Dosyanın adını (uzantısıyla beraber) döndürür
Url
Dosyanın site-relative Url’ini döndürür
Update
Dosyayı kaydeder
Versions
Dosyanın versiyonlarını döndürür
Length
Dosyanın boyutunu (byte) döndürür
Item
Dosyanın ilişkili olduğu SPListItem’I döndürür
Convert
Dosyanın formatını değiştirir
Title
Dosyanın başlığını döndürür
Exists
Dosyanın var olup oılmadığını control eder
Delete
Dosyayı siler
Author
Dosyayı oluşturan kullanıcı bilgisini döndürür
Recycle
Dosyayı Sharepoint çöp kutusuna gönderir
ServerRelativeUrl
Dosyanın server-relative Url’ini döndürür
CheckOut
Dosya doküman kütüphanesindeyse check out yapar
MoveTo
Dosyayı taşır
InDocumentLibrary
Dosyanın doküman kütüphanesinde olup olmadığını control eder
EventReceivers
Dosyaya bağlı event receiverları döndürür
 
Bu işlemleri bir örnekte inceleyelim.
Yeni bir Empty Sharepoint Project oluşturalım (Farm solution) ve bir Visual Web Part ekleyelim.
 
 
Bir label sürükleyip bırakalım ve code behind’a geçelim ve şu şekilde düzenleyelim:
 
 1. using System;
 2.  
 3. using System.Web.UI;
 4.  
 5. using System.Web.UI.WebControls;
 6.  
 7. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 8.  
 9. using System.Text;
 10.  
 11. using Microsoft.SharePoint;
 12.  
 13. namespace SPFarmSolution.WebPart_SPListItemCollection
 14.  
 15. {
 16.  
 17.     public partial class WebPart_SPListItemCollectionUserControl : UserControl
 18.  
 19.     {
 20.  
 21.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 22.  
 23.         {
 24.  
 25.             StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
 26.  
 27.             SPList liste = null;
 28.  
 29.             SPWeb web = SPContext.Current.Web;
 30.  
 31.             web.AllowUnsafeUpdates = true;
 32.  
 33.             liste = web.Lists["Announcements"];
 34.  
 35.             SPListItemCollection elemanlar = liste.Items;
 36.  
 37.             sonuc.Append("Liste adı : " + liste.Title + "<br/>");
 38.  
 39.             sonuc.Append("Eleman sayısı : " + liste.ItemCount + "<br/>");
 40.  
 41.             SPListItem yeniEleman = elemanlar.Add();
 42.  
 43.             yeniEleman["Title"] = "Yeni Eleman";
 44.  
 45.             yeniEleman.Update();
 46.  
 47.             sonuc.Append("Eleman sayısı : " + liste.ItemCount + "<br/>");
 48.  
 49.             System.Data.DataTable tablo = elemanlar.GetDataTable();
 50.  
 51.             sonuc.Append("Data Row sayısı : " + tablo.Rows.Count + "<br/>");
 52.  
 53.             Label1.Text = sonuc.ToString();
 54.  
 55.             
 56.  
 57.         }
 58.  
 59.     }
 60.  
 61. }
 62.  
 63.   
 
 
Şimdi bunu denemek için yeni bir sayfa ekleyelim.
 
Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Makale\SP2010_VisualStudio2010_Giris\SP2010_VisualStudio2010_Giris_47.png
 
 
Sayfa düzenleme ekranında Insert -> Web Part -> Custom -> WebPart_SPFile’ı sayfamıza ekleyelim.
 
 
Kaydedelim ve sonucunu görelim:
 
 
 
 
Veysel Uğur KIZMAZ
 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.