"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

Sharepoint 2010 SPListItem Sınıfı

Sharepoint Development SPListItem sinifini inceleyelim.

Bu makalemizde Visual Studio ile Sharepoint development’ta liste işlemleri için kullanılan SPListItem sınıfını inceleyelim.

SPListItem nesnesi, Sharepoint listesindeki bir elemanı barındırmaktadır.. Şimdi bu sınıfın önemli method ve propertylerini inceleyelim.
 
Property/Method
Açıklama
Name
Liste elemanının adını döndürür
Url
Liste elemanının URL’sini döndürür
ID
Liste elemanının integer ID’sini döndürür
Web
Liste elemanının ilişkili olduğu SPWeb nesnesini döndürür
Xml
Liste elemanını XMLDATA formatında döndürür
Update
Liste elemanını kaydeder
Title
Liste elemanının başlığını döndürür
Fields
Liste elemaninin ilişkili olduğu SPField’ları döndürür
Delete
Liste elemanını siler
Copy
Liste elemanını kopyalar
Tasks
Liste elemanındaki taskları listeler
Workflows
Liste elemanıyla ilişkili workflowları döndürür
Versions
Liste elemanının versiyonlarını döndürür
Attachments
Liste elemanıyla ilişkili ekleri döndürür
Recycle
Liste eleamnını Sharepoıint çöp kutusuna gönderir
UniqueId
Liste elemanının GUID’ini döndürür
ListItems
Liste elemanın içindeki liste elemanlarını döndürür
 
Bu işlemleri bir örnekte inceleyelim.
Yeni bir Empty Sharepoint Project oluşturalım (Farm solution) ve bir Visual Web Part ekleyelim.
 
 
Bir label sürükleyip bırakalım ve code behind’a geçelim ve şu şekilde düzenleyelim:
 
 
 1. using System;
 2. using System.Web.UI;
 3. using System.Web.UI.WebControls;
 4. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 5. using System.Text;
 6. using Microsoft.SharePoint;
 7.  
 8. namespace SPFarmSolution.WebPart_SPListItem
 9. {
 10.     public partial class WebPart_SPListItemUserControl : UserControl
 11.     {
 12.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 13.         {
 14.             StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
 15.             SPList liste = null;
 16.             using (SPWeb web = SPContext.Current.Web)
 17.             {
 18.                 liste = web.Lists["Announcements"];
 19.             }
 20.  
 21.             SPListItem eleman = liste.Items[0];
 22.  
 23.             string ad = eleman.Name;
 24.             sonuc.Append("Ad: " + ad + "<br/>");
 25.  
 26.             string url = eleman.Url;
 27.             sonuc.Append("URL: " + url + "<br/>");
 28.  
 29.             string xml = eleman.Xml;
 30.             sonuc.Append("XML: " + xml + "<br/>");
 31.  
 32.             int id = eleman.ID;
 33.             sonuc.Append("ID: " + id + "<br/>");
 34.  
 35.             string baslik = eleman.Title;
 36.             sonuc.Append("Başlık: " + baslik + "<br/>");
 37.  
 38.             Guid uniqueID = eleman.UniqueId;
 39.             sonuc.Append("Unique ID: " + uniqueID + "<br/>");
 40.  
 41.             Label1.Text = sonuc.ToString();
 42.         }
 43.     }
 44. }
 
Şimdi bunu denemek için yeni bir sayfa ekleyelim.
 
Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Makale\SP2010_VisualStudio2010_Giris\SP2010_VisualStudio2010_Giris_47.png
 
 
Sayfa düzenleme ekranında Insert -> Web Part -> Custom -> WebPart_SPListItem’i sayfamıza ekleyelim.
 
 
Kaydedelim ve sonucunu görelim:
 
 
 
 
Veysel Uğur KIZMAZ
 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.