"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

Sharepoint 2010 SPList Sınıfı

Sharepoint Development SPList sinifini inceleyelim.

Bu makalemizde Visual Studio ile Sharepoint development’ta liste işlemleri için kullanılan SPList sınıfını inceleyelim.

SPList nesnesi, Sharepoint sitesindeki bir listeyi barındırmaktadır. Şimdi bu sınıfın önemli method ve propertylerini inceleyelim.
 
Property/Method
Açıklama
ID
Listenin GUID’ini döndürür
Items
Listenin elemanlarını SPListItemCollection -> SPListItem olarak döndürür
Update
Listeyi kaydeder
Version
Listenin versiyon numarasını döndürür
Title
Listenin başlığını döndürür
Created
Listenin oluşturulma zamanını döndürür
Lists
Listenin içindeki listeleri SPListCollection olarak döndürür
Fields
Listedeki fieldları SPFieldCollection -> SPField olarak döndürür
Description
Listenin açıklamasını döndürür
RoleAssignments
Listeye yetkili kullanıcı/grup rollerini döndürür
Forms
Listenin oluşturma,düzenleme ve gösterme formlarını döndürür
Delete
Listeyi siler
Views
Listeyle ilişkili viewları döndürür
Folders
Listedeki klasörleri döndürür
Author
Listeyi oluşturan kullanıcı bilgisini döndürür
GetItems
Listedeki elemanları SPQuery ya da SPView olarak döndürür
AddItem
Listeye yeni eleman eklemeyi sağlar
GetItemById
Listedeki elemanı ID’sine gore alır
ParentWeb
Listenin bulunduğu web application’I döndürür
RootFolder
Listenin tüm dosyalarının bağlı olduğu root klasörü döndürür
Recycle
Listeyi Sharepoint çöp kutusuna gönderir
ContentTypes
Listede kullanılan content type’ları döndürür
ItemCount
Listedeki eleman sayısını döndürür
WorkflowAssociation
Listeye bağlı workflowları döndürür
DefaultViewUrl
Listenin varsayılan view’ının URL’ini döndürür
 
Bu işlemleri bir örnekte inceleyelim.
Yeni bir Empty Sharepoint Project oluşturalım (Farm solution) ve bir Visual Web Part ekleyelim.
 
 
Bir label sürükleyip bırakalım ve code behind’a geçelim ve şu şekilde düzenleyelim:
 
 1. using System;
 2. using System.Web.UI;
 3. using System.Web.UI.WebControls;
 4. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 5. using System.Text;
 6. using Microsoft.SharePoint;
 7.  
 8. namespace SPFarmSolution.WebPart_SPList
 9. {
 10.     public partial class WebPart_SPListUserControl : UserControl
 11.     {
 12.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 13.         {
 14.             StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
 15.             SPListCollection listeler;
 16.             using (SPWeb web = SPContext.Current.Web)
 17.             {
 18.                 listeler = web.Lists;
 19.             }
 20.             SPList liste = listeler["Announcements"];
 21.  
 22.             string baslik = liste.Title;
 23.             sonuc.Append("Başlık: " + baslik + "<br/>");
 24.  
 25.             int versiyon = liste.Version;
 26.             sonuc.Append("Versiyon: " + versiyon + "<br/>");
 27.  
 28.             SPListItemCollection elemanlar = liste.Items;
 29.             sonuc.Append("Eleman Sayısı: " + elemanlar.Count + "<br/>");
 30.  
 31.             DateTime olusturmaZamani = liste.Created;
 32.             sonuc.Append("Oluşturma Zamanı: " + olusturmaZamani + "<br/>");
 33.  
 34.             string aciklama = liste.Description;
 35.             sonuc.Append("Açıklama: " + aciklama + "<br/>");
 36.  
 37.             SPUser olusturan = liste.Author;
 38.             sonuc.Append("Oluşturan: " + olusturan.Name);
 39.  
 40.             int elemanSayisi = liste.ItemCount;
 41.             sonuc.Append("Eleman Sayısı: " + elemanSayisi + "<br/>");
 42.  
 43.             Label1.Text = sonuc.ToString();
 44.         }
 45.     }
 46. }
 
 
Şimdi bunu denemek için yeni bir sayfa ekleyelim.
 
Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Makale\SP2010_VisualStudio2010_Giris\SP2010_VisualStudio2010_Giris_47.png
 
 
Sayfa düzenleme ekranında Insert -> Web Part -> Custom -> WebPart_SPList’i sayfamıza ekleyelim.
 
 
Kaydedelim ve sonucunu görelim:
 
 
 
 
Veysel Uğur KIZMAZ
 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.