"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

Sharepoint 2010 SPWeb Sınıfı

Sharepoint Development SPWeb sinifini inceleyelim.

Bu makalemizde SPWeb sınıfını inceleyelim.

SPWeb nesnesi, Sharepoint’te Site Collection içindeki bir site anlamına gelmektedir. Sharepoint Site Collection’lardaki sitelerle ilgili işlemleri bu nesne sayesinde gerçekleştirmekteyiz. Şimdi bu sınıfın önemli method ve propertylerini inceleyelim.
 
Property / Method                  
Açıklama
ID
Site Collection’ın ID’si
Url
Site Collection’ın URL’i
Lists
SPListCollection türünde sitedeki tüm listeleri döndürür
Name
Sitenin adını döndürür
Update
SPWeb nesnesindeki tüm değişiklikleri kaydeder.
Site
Site’nin üst site collectionını döndürür
Files
Sitenin root directorysindeki dosyaları döndürür.
Created
Sitenin oluşturulma zamanını döndürür
Feateures
Sitedeki Featureları döndürür
Description
Site tanımını döndürür
Configuration
Site tanımının ID’sini döndürür
Delete
Siteyi siler
Close
Değişiklikleri iptal edip sitenin kodlamasını kapatır
Workflows
Sitedeki workflowları listeler
Folders
Sitenin rootundaki klasörleri listeler
Exists
Sitenin var olup olmadığını control eder
Author
Siteyi oluşturanı getirir
ParentWeb
Üst sitesini getirir
RootFolder
Sitenin root klasörünü döndürür
Modules
Sitedeki modülleri döndürür
CurrentUser
Sitedeki şu anki işlem yapan kullanıcıyı döndürür
MasterUrl
MasterPage’in URL’ini döndürür
 
Bu işlemleri bir örnekte inceleyelim.
Yeni bir Empty Sharepoint Project oluşturalım (Farm solution) ve bir Visual Web Part ekleyelim.
 
 
Bir label sürükleyip bırakalım ve code behind’a geçelim ve şu şekilde düzenleyelim:
 
 1. using System;
 2.  
 3. using System.Web.UI;
 4.  
 5. using System.Web.UI.WebControls;
 6.  
 7. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 8.  
 9. using System.Text;
 10.  
 11. using Microsoft.SharePoint;
 12.  
 13. namespace SPFarmSolution.WebPart_SPWeb
 14.  
 15. {
 16.  
 17.     public partial class WebPart_SPWebUserControl : UserControl
 18.  
 19.     {
 20.  
 21.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 22.  
 23.         {
 24.  
 25.             StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
 26.  
 27.             using (SPWeb web = SPContext.Current.Web)
 28.  
 29.             {
 30.  
 31.                 Guid webId = web.ID;
 32.  
 33.                 sonuc.Append("Web ID: " + webId + "<br/>");
 34.  
 35.                 string url = web.Url;
 36.  
 37.                 sonuc.Append("Web URL: " + url + "<br/>");
 38.  
 39.                 SPListCollection listeler = web.Lists;
 40.  
 41.                 sonuc.Append("Liste sayısı: " + listeler.Count + "<br/>");
 42.  
 43.                 string ad = web.Name;
 44.  
 45.                 sonuc.Append("Web adı: " + ad + "<br/>");
 46.  
 47.                 string baslik = web.Title;
 48.  
 49.                 sonuc.Append("Web baslik: " + baslik + "<br/>");
 50.  
 51.                 using (SPSite ustSite = web.Site)
 52.  
 53.                 {
 54.  
 55.                     sonuc.Append("Üst site URL: " + ustSite.Url + "<br/>");
 56.  
 57.                 }
 58.  
 59.                 SPFileCollection dosyalar = web.Files;
 60.  
 61.                 sonuc.Append("Dosya sayısı: " + dosyalar.Count + "<br/>");
 62.  
 63.                 DateTime olusturmaZamani = web.Created;
 64.  
 65.                 sonuc.Append("Oluşturma zamanı: " + olusturmaZamani + "<br/>");
 66.  
 67.                 SPFeatureCollection features = web.Features;
 68.  
 69.                 sonuc.Append("Feature sayısı: " + features.Count + "<br/>");
 70.  
 71.                 string tanim = web.Description;
 72.  
 73.                 sonuc.Append("Tanım: " + tanim + "<br/>");
 74.  
 75.                 SPWebCollection webler = web.Webs;
 76.  
 77.                 sonuc.Append("Web sayısı: " + webler.Count + "<br/>");
 78.  
 79.                 bool varMi = web.Exists;
 80.  
 81.                 sonuc.Append("Site var mi? : " + varMi + "<br/>");
 82.  
 83.                 SPUser olusturan = web.Author;
 84.  
 85.                 sonuc.Append("Oluşturan: " + olusturan.Name + "<br/>");
 86.  
 87.                 Label1.Text = sonuc.ToString();
 88.  
 89.             }
 90.  
 91.         }
 92.  
 93.     }
 94.  
 95. }
 96.  
 97.   
 
 
Şimdi bunu denemek için yeni bir sayfa ekleyelim.
 
Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Makale\SP2010_VisualStudio2010_Giris\SP2010_VisualStudio2010_Giris_47.png
 
 
Sayfa düzenleme ekranında Insert -> Web Part -> Custom -> WebPart_SPWeb’ı sayfamıza ekleyelim.
 
 
Kaydedelim ve sonucunu görelim:
 
 
 
 
Veysel Uğur KIZMAZ
 
 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.