"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

Sharepoint 2010 SPWebApplication Sınıfı

Sharepoint Development SPWebApplication sinifini inceleyelim.

Bu makalemizde SPWebApplication sınıfını inceleyelim.

SPWebApplication nesnesi, IIS üzerinde dinamik oluşturulan Sharepoint Site Collection’ını yönetebilmek için kullanılmaktadır. Şimdi bu sınıfın önemli method ve propertylerini inceleyelim.
 
Property / Method                  
Açıklama
Sites
Web application içindeki siteleri SPSiteCollection türünde döndürür.
Update
Web application’ın o anki durumunu kaydeder ve server farmını  anında etkiler.
Features
Web application içindeki tüm featureları SPFeatureCollection türünde döndürür.
Delete
Web application’I siler.
Lookup
Verilern Uri’deki web application’I SPWebApplication türünde getirir.
DisplayName
Web application’ın görünen adını verir.
WebService
Web applicationla ilişkili SPWebService’I döndürür.
 
Bu işlemleri bir örnekte inceleyelim.
 
Yeni bir Empty Sharepoint Project oluşturalım (Farm solution) ve bir Visual Web Part ekleyelim.
 
 
Bir label sürükleyip bırakalım ve code behind’a geçelim ve şu şekilde düzenleyelim:
 
 
 1. using System;
 2. using System.Web.UI;
 3. using System.Web.UI.WebControls;
 4. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 5. using System.Text;
 6. using Microsoft.SharePoint.Administration;
 7. using Microsoft.SharePoint;
 8.  
 9. namespace SPFarmSolution.WebPart_SPWebApplication
 10. {
 11.     public partial class WebPart_SPWebApplicationUserControl : UserControl
 12.     {
 13.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 14.         {
 15.             StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
 16.             SPWebApplication web = SPWebApplication.Lookup(new Uri("http://localhost"));
 17.             sonuc.Append("Web uygulamasının adı : " + web.DisplayName + "<br/>");
 18.  
 19.             SPSiteCollection siteler = web.Sites;
 20.             sonuc.Append("Site collectionlarının sayısı : " + siteler.Count + "<br/>");
 21.  
 22.             SPFeatureCollection features = web.Features;
 23.             sonuc.Append("Feature sayısı : " + features.Count + "<br/>");
 24.  
 25.             SPWebService servis = web.WebService;
 26.             sonuc.Append("Web servis adı : " + servis.Id);
 27.  
 28.             Label1.Text = sonuc.ToString();
 29.         }
 30.     }
 31. }
 
Şimdi bunu denemek için yeni bir sayfa ekleyelim.
 
Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Makale\SP2010_VisualStudio2010_Giris\SP2010_VisualStudio2010_Giris_47.png
 
 
 
Sayfa düzenleme ekranında Insert -> Web Part -> Custom -> WebPart_SPWebApplication’ı sayfamıza ekleyelim.
 
 
Kaydedelim ve sonucunu görelim:
 
 
 
 
 
Veysel Uğur KIZMAZ
 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.