"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

PHP Giriş - Kodlama - Değişken Tanımlama

PHP'de kodlamasının nasıl yapıldığı, değişken tanımlama, değişken tipleri, iç içe değişken tanımlama işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim.

Bu makalemizde PHP’ye giriş yapacağız. Kodlamasının nasıl yapıldığı, değişken tanımlama, değişken tipleri, iç içe değişken tanımlama konularını inceleyeceğiz.

 
Öncelikle PHP ile ilgili birkaç dipnot ile başlayalım.
 
Web programlamada çok önemli bir yere sahip olan PHP programlama dili, gerek kodlaması açısından gerekse kullanımı açısından ASP’ye benzer bir yapı göstermektedir. Kodlaması sırasında .Net’teki gibi sürükle bırak işlemlere çok ihtiyaç duyulmayan PHP, kodlaması açısından HTML nesneleriyle iç içe kodlanması yazılımcının hakimiyeti açısından bir avantaj, yazılımın geliştirme süreci açısından bir dezavantaj sağlamaktadır.
 
PHP’nin kurulumu ve kullanımından biraz bahsedelim.
 
Windows tabanlı işletim sistemlerinden XP ve Vista’da WampServer’ı kullanmanızı kullanım kolaylığından dolayı tavsiye ederim. WampServer’ı bu linkten indirebilirsiniz. Windows 7 kullanıcısı iseniz IIS’e PHP kurulumunu Web Platform aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
 
Ben bu makaledeki örneklerimi XP’de WampServer ile gerçekleştireceğiz. WampServer’ın kurulumunu C:\wamp klasörü içerisine gerçekleştirdim. PHP dosyalarının yayınını da C:\wamp\www klasöründen yapacağız. Yani C:\wamp\www klasörüne attığımız her php dosyasını internet tarayıcısından http://localhost/ yazarak çalıştırabiliriz. Bu makalemiz için C:\wamp\www\makale klasörü içinde işlem yapacağım.internet tarayıcısına da http://localhost/makale yazarak bu klasördeki PHP dosyalarına erişeceğiz.
 
Şimdi PHP’nin kodlamasının nasıl yapıldığına bir göz atalım.
 
Az önce PHP için HTML nesneleriyle iç içe kodlanmaktadır demiştik, yani kodlamalar .php uzantılı HTML tabanlı sayfalarda yapılmaktadır. PHP kodu yazabilmek için aşağıdaki syntaxlardan biri kullanılmalıdır.
 
 
 1. <?
 2.  
 3. ?>
 
 1. <?php
 2.  
 3. ?>
PHP kodları bu iki kod bloklarından birinin içine yazılmaktadır.
 
İlk olarak ekranda bir şeyler yazdırmak için echo(“”) methodunu kullanalım.
 
 
 1. <?php
 2.             echo("Merhaba Dunya");
 3. ?>
 
Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.
 
 
Bu methodu şu şekilde de yazabiliriz :
 
 
 1. <?php
 2.             echo('Merhaba Dunya');
 3. ?>

 

PHP’de “” yerine ‘’ da kullanabiliriz.
 
Şimdi “Merhaba Dünya” yazısını kalın ve italic (sağa yatık) yazdıralım. Bunun için HTML kodlarını kullanacağız. HTML’de bir metni kalın yazdırabilmek için <b></b> taglarını, italic yazdırabilmek için de <i></i> taglarını kullanmaktayız. Şimdi bunları echo() methodunda nasıl kullanacağımızı inceleyelim.
 
 
 1. <?php
 2.             echo('<b><i>Merhaba Dunya</i></b>');
 3. ?>
Sayfayı çalıştırdığımızda ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.
 
 
Bu örnekten de gördüğümüz üzere HTML taglarını echo() methodunda string ifadelerinde kullanabiliriz.
 
Şimdi PHP’de değişken tipleri ve değişken tanımlamaya biraz göz atalım.
 
PHP’de 4 ana veri türü vardır:
 1. Boolean : true / false
 2. Integer : tamsayı
 3. Float : ondalık sayı
 4. String : karakter grubu.
 
Yalnız bu tanımlamalar PHP’nin teorisinde bulunmaktadır. Pratikte PHP kodlaması sırasında değişkenlerin tipini belirtmek için “int a = 10” vb bir işlem yapılmamaktadır. Aşağıdaki şekilde tanımlama yapılmaktadır.
 
 
 1. Değişken ismi = Değişken değeri;
PHP’de değişken oluştururken en önemli nokta, değişkenlerin başına $ karakterinin gelmesidir. Şimdi birkaç örnek değişken oluşturup ekrana yazdıralım.
 
 
 1. <?php
 2.             $sayi = 10;
 3.             $ondalikSayi = 10.5;
 4.             $metin = "Veysel Ugur KIZMAZ";
 5.             $kosul = true;
 6.            
 7.             echo($sayi);
 8.             echo("<br/>");
 9.             echo($ondalikSayi);
 10.             echo("<br/>");
 11.             echo($metin);
 12.             echo("<br/>");
 13.             echo($kosul);
 14. ?>
$sayi değişkenimizin tipi integer, $ondalikSayi değişkenimizin tipi float, $metin değişkenimizin tipi string, $kosul değişkenimizin tipi boolean’dır. Bunları keywordlerle tanımlamadığımızı söylemiştik, aldığı değerlerden hangi tipten olduklarını anlayabiliyoruz.
 
echo() methodu ile ekranda tek tek yazdırıyoruz. Her değişkenin değerini yazdıktan sonra bir alt satıra geçmek istiyoruz, bunun için de HTML taglarından alt satıra geçme tagı olan <br/> tagını her satırın sonuna ekliyoruz.
 
Sayfayı çalıştırdığımızda ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.
 
 
  
PHP’de değişkenlerin ilginç bir tanımlanma yöntemi daha bulunmaktadır. Bu da iç içe değişken tanımlamasıdır. İlk gördüğümde bana da çok ilginç geldi, şimdiye kadar kullanımına gerek gördüğüm bir yer olmadı fakat bilinmesinde fayda var.
 
Bir örnek üzerinde daha detaylı inceleyelim.
 
 
 1. <?php
 2.             $isim = "veysel";
 3.             $veysel = "ugur";
 4.             $ugur = "kizmaz";
 5.             $kizmaz = 10;
 6.             echo($$$$isim);
 7. ?>
$isim değişkenimizin değeri “veysel”dir. $veysel değişkenimizin değeri ise “ugur”dur. Burada aslında iç içe bir değişken daha oluşturulabilir, bu da $$isim’dir. $isim’in değeri s-veysel ise $$isim’deki $isim’in yerine veysel geldiğini düşündüğümüz zaman (yani $($isim) = $veysel) değişkenimizin yeni hali $veysel olmaktadır. $veysel değişkenimizin değeri de “ugur” olduğu için ekranda “ugur” yazmaktadır.
 
Şimdi yukarıdaki örneği adım adım inceleyelim.
 
 • $$$isim = $$$($isim)
  • $isim = “veysel”
 • $$$veysel = $$($veysel)
  • $veysel = “ugur”
 • $$ugur = $($ugur)
  • $ugur = “kizmaz”
 • $kizmaz =  10
  • Ekranda sonuç olarak 10 yazacaktır.
 
PHP ile ilk makalemiz burada son buluyor. Bir sonraki makalemizde koşul ifadeleri ve döngülerin PHP’de nasıl tanımlandığını inceleyeceğiz.
 
 
 
Veysel Uğur KIZMAZ
Bilgisayar Mühendisi
 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.