"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

Asp.Net Repeater Kontrolü - AlternatingItemTemplate Kullanımı

Asp.Net Repeater kontrolünde satırların tasarımının farklı olmasını sağlayan AlternatingItemTemplate yapısını inceleyelim.

Bu makalemizde ASP.NET’te Repeater kontrolünün AlternatingItemTemplate’i inceleyelim.

Daha önceki makalelerimizde Repeater kontrolününün kullanımını ve Repeater kontrolünde HeaderTemplate, FooterTemplate, SeparatorTemplate Kullanımını inceledik. Şimdi satırların tasarımının farklı olmasını sağlayan AlternatingItemTemplate yapısını inceleyelim.
 
Description: C:\Users\ugur\Desktop\Makale\ASP_NET_Repeater_Control_Nedir\ASP_NET_Repeater_Control_Nedir_1.jpg
 
Oluşturduğumuz projede Default.aspx dosyamıza gidelim ve Toolbox’tan Data sekmesi altından Repeater kontrolünü sürükleyip ekrana bırakalım.
 
 
Sürükle bırak işleminden sonra sayfamızın Source kodu aşağıdaki gibi olacaktır.
 1.     CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="AspNetRepeaterControl._Default" %>
 2.  
 3. <asp:Content ID="HeaderContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="HeadContent">
 4. </asp:Content>
 5. <asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
 6.     <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
 7.     </asp:Repeater>
 8. </asp:Content>
 
Ekranda ürünlerimizi listeleyeceğimiz bir yapı oluşturalım. Bunun için öncelikle bir ürün model sınıfı oluşturalım.
Urun.cs
 
 1. public class Urun
 2. {
 3.     public string UrunAd { getset; }
 4.     public double UrunFiyat { getset; }
 5. }
Default.aspx sayfamızın Page_Load methoduna gidelim ve ürünlerimi Repeater kontrolümüze bağlayalım.
Default.aspx.cs
 
 1. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 2. {
 3.     List<Urun> urunler = new List<Urun>
 4.     {
 5.         new Urun{UrunAd = "Kola",UrunFiyat = 2},
 6.         new Urun{UrunAd = "Meyve Suyu",UrunFiyat = 1},
 7.         new Urun{UrunAd = "Gazoz",UrunFiyat = 1},
 8.         new Urun{UrunAd = "Su",UrunFiyat = 0.5}
 9.     };
 10.     Repeater1.DataSource = urunler;
 11.     Repeater1.DataBind();
 12. }
 
Ürünleri Repeater’da göstermek için Source kodumuzda aşağıdaki düzenlemeleri yapalım ve inceleyelim.
 
 1. <%@ Page Title="Home Page" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="true"
 2.     CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="AspNetRepeatorControl._Default" %>
 3.  
 4. <asp:Content ID="HeaderContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="HeadContent">
 5. </asp:Content>
 6. <asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
 7.     <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
 8.         <HeaderTemplate>
 9.             <div style="width:400px; height:20px; background-color:Yellow; color:Red; text-align:center; font-weight:bold">
 10.                 Başlık
 11.             </div>
 12.         </HeaderTemplate>
 13.         <ItemTemplate>
 14.             <div style="width:400px; height:20px;">
 15.                 <div style="width:150px; height:100%; float:left; font-weight:bold; background-color:Red; color:Yellow;">
 16.                     <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"UrunAd") %>
 17.                 </div>
 18.                 <div style="width:250px; height:100%; float:left; background-color:Red; color:Yellow;">
 19.                     <b>:</b> <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"UrunFiyat") %> TL
 20.                 </div>
 21.             <//div>
 22.         </ItemTemplate>
 23.         <SeparatorTemplate>
 24.             ------------
 25.         </SeparatorTemplate>
 26.         <AlternatingItemTemplate>
 27.             <div style="width:400px; height:20px;">
 28.                 <div style="width:150px; height:100%; float:left; font-weight:bold; background-color:Yellow; color:Red;">
 29.                     <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"UrunAd") %>
 30.                 </div>
 31.                 <div style="width:250px; height:100%; float:left; background-color:Yellow; color:Red;">
 32.                     <b>:</b> <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"UrunFiyat") %> TL
 33.                 </div>
 34.             <//div>
 35.         </AlternatingItemTemplate>
 36.         <FooterTemplate>
 37.             <div style="width:400px; height:20px; background-color:Black; color:White; text-align:center; font-weight:bold">
 38.                 Kayıt Sonu
 39.             </div>
 40.         </FooterTemplate>
 41.     </asp:Repeater>
 42. </asp:Content>
 
 
1. ItemTemplate Özellikleri:
- Arkaplan rengi kırmızı
- Yazı rengi sarı
 
2. AlternatingItemtemplate Özellikleri:
- Arkaplan rengi sarı
- Yazı rengi kırmızı
 
Örneğimizi çalıştırdığımzda her iki satırdan birinin ItemTemplate tasarımında diğerinin AlternatingItemTemplate tasarımında olacağını göreceğiz.
 
 
 
 
Veysel Uğur KIZMAZ
 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.