"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

Asp.Net MVC 5 Paging - Verileri Sayfalama

Asp.Net MVC projesinde View'da grid tablodaki verileri sayfalama paging işlemi nasıl yapılır, farklı paging yöntemleri nelerdir.

Asp.Net MVC’de kayıtları View üzerinde görüntüleme işlemi yaptığınızda, eğer kayıt sayısı çok ise sayfalamak isteyebilirsiniz.

Örnek: Şirketinizde 1500 personel çalışıyor. Sayfada personel listesini görüntülemek istediğinizde 1500 personelin sayfada görüntülenmesi, o sayfa üzerinde işlem yapılmasını (kişinin bulunması, seçilmesi, üzerinde işlem yapılması) imkansız hale gelecektir. Doğrudan 1500 kişiyi sayfada görüntülemek yerine, kişileri 20’şerli (ya da istediğiniz sayıda) gruplayarak sayfada görüntülemek hem veritabanından alınan kayıt sayısını azaltacak, hem de sayfanın yükünü hafifletecektir. Sayfa ilk açıldığında, veritabanındaki personelleri isimlerine göre A’dan Z’ye doğru sıralayıp ilk 20 tanesini (1-20) alıp, 2. sayfada sonraki 20 tanesini (21-40), 3. sayfada daha sonraki 20 tanesini (41-60) … şeklinde alarak her sayfada en fazla 20 tane (son sayfada 20’den az kayıt olabilir) personeli görüntüleyebilirsiniz.

Asp.MVC’de bu işlemi PagedList ile gerçekleştirebilirsiniz. PagedList’i kullanabilmek için, NuGet üzerinden PagedList.MVC paketini projenize yüklemeniz gerekecektir. İlk aşamada bu işlemi gerçekleştiriniz.

Asp.Net MVC Paging HTML Helper Nuget üzerinden indirme

Örnek uygulamada, ürün listesinde bulunan kayıtları her sayfada 2 ürün olacak şekilde görüntüleyeceğiz. Ürün listesini HomeController sınıfı içinde tanımlayalım.

List<Kitap> kitaplar = new List<Kitap>
      {
        new Kitap{ Id = 1, Yazar = "Veysel Uğur KIZMAZ", Ad = "Asp.Net MVC 5", Fiyat= 38},
        new Kitap{ Id = 2, Yazar = "Veysel Uğur KIZMAZ", Ad = "C# ile Asp.Net 4.5", Fiyat= 36},
        new Kitap{ Id = 3, Yazar = "Burak TUNGUT", Ad = "Algoritma ve Programlama Mantığı", Fiyat= 28},
        new Kitap{ Id = 4, Yazar = "Muhammed ÖNAL", Ad = "RFID", Fiyat= 33},
        new Kitap{ Id = 5, Yazar = "Süleyman UZUNKÖPRÜ", Ad = "Visual Studio 2013", Fiyat= 35},
        new Kitap{ Id = 6, Yazar = "Süleyman UZUNKÖPRÜ", Ad = "PROJELER İLE C# 5.0 VE SQL SERVER 2012", Fiyat= 49}
      };
    public ActionResult Kitaplar()
    {
      return View();
    }
    [HttpGet]
    public ActionResult Kitaplar(int sayfa = 1)
    {
      return View(kitaplar.OrderBy(x => x.Ad).ToPagedList(sayfa, 2));
    }

HomeController içinde Kitaplar isimi bir View oluşturalım. Ürünleri bu View içinde görüntüleyeceğiz.

        

public ActionResult Kitaplar()
    {
      return View();
    }

Kullanıcı, gitmek istediği sayfaya tıkladığında Controller sınıfında çalışacak olan GET metodlu Kitaplar actionını oluşturalım. Tıkladığı sayfa numarasını actiona parametre olarak gönderelim. Örneğin kullanıcı 3. sayfaya tıkladığında sayfa parametresinde 3 değeri gelsin ve 3. Sayfada olması gereken ürünler listelensin.

Sayfaya göre listeleme işlemini ToPagedList() metoduyla gerçekleştiriyoruz. İlk parametresinde sayfa numarası, ikinci parametrede ise her sayfada bulunacak ürün sayısını tanımlıyoruz. Örneğin elimizde A’dan Z’ye sıralı  210 ürün var ve ürünleri 20’şerli sayfalamak istiyorsak, ToPageList metodunun 2. parametresinde (sayfadaki ürün sayııs) 20 değerini tanımlamamız gerekir. Kaçıncı sayfaya gidilmek isteniyorsa, ilk parametreye de bu sayfanın numarası tanımlanır. İlk sayfada A’dan başlayarak ilk 20 ürünü, ikinci sayfada (sayfa parametresi = 2) 21 – 40 arasındaki ürünler, üçüncü sayfada (sayfa parametresi = 3) 41-60 arasındaki ürünler, …. son (11.)  sayfada sayfada (sayfa parametresi = 11) 201 – 210 arasındaki ürünler listelenecektir.

    public ActionResult Kitaplar(int sayfa = 1)
    {
      return View(kitaplar.OrderBy(x => x.Ad).ToPagedList(sayfa, 2));
    }

Controller sınıfında kodlamayı tamamladıktan sonra Kitaplar isminde bir View tanımlayınız.

Asp.Net MVC View Oluşturma

View’da sayfalama işlemi yapılacağı için, View’ın model türünü  IPagedList<MVC.Paging.Models.Kitap> olarak tanımlayacağız. Eğer farklı bir sınıf türünde verileriniz (T) var ise model türünü IPagedList<T> şeklinde tanımlamanız gerekecektir. Ayrıca View üzerinde sayfalama işlemlerinde kullanılacak Extension metodlara erişim için PagedList ve PagedList.Mvc namespacelerinin de tanımlanması gerekmektedir.

@using PagedList
@using PagedList.Mvc
@model IPagedList<MVC.Paging.Models.Kitap>

Bir tablo içinde ürünün adı, fiyatı ve yazarını görüntüleyelim.

<table class="table">
  <tr>
    <th>
      Adı
    </th>
    <th>
      Fiyatı
    </th>
    <th>
      Yazar
    </th>
  </tr>
@foreach (var item in Model) {
  <tr>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.Ad)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.Fiyat)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.Yazar)
    </td>
  </tr>
}
</table>

Tablonun alt kısmında pagedList css sınıfına sahip bir div içinde PagedListPager isimli PagedList’in HTML helper metodunu çalıştıralım. Metodun ilk parametresinde Model (ürünler) tanımlanmaktadır. İkinci parametrede ise, model içerisinden görüntülenecek veriler, Url.Action metodu ile HomeController sınıfındaki Kitaplar metodundan, parametrede bulunduğu sayfanın numarasını alacak şekilde tanımlanarak alınmaktadır. Son parametrede ise sayfalama kontrolünde sadece sayfa numaralarının görüntülenmesini istiyoruz.

<div class="pagedList">
  @Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions.PageNumbersOnly)
</div>

Kodlama tamamlandığında View’ın kodları aşağıdaki gibi olacaktır.

@using PagedList
@using PagedList.Mvc
@model IPagedList<MVC.Paging.Models.Kitap>

@{ ViewBag.Title = "Kitaplar"; }
<h2>Kitaplar</h2>
<table class="table">
  <tr>
    <th>
      Adı
    </th>
    <th>
      Fiyatı
    </th>
    <th>
      Yazar
    </th>
  </tr>
  @foreach (var item in Model) {
    <tr>
      <td>
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.Ad)
      </td>
      <td>
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.Fiyat)
      </td>
      <td>
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.Yazar)
      </td>
    </tr>
}
  <div class="pagedList">
    @Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions..PageNumbersOnly)
  </div>
</table>

Kodlamayı tamamladıktan sonra projeyi çalıştırdığınızda, ürünlerin adına göre A’dan Z’ye sıralı ve her sayfada 2 ürün görünecek şekilde listelendiğini göreceksiniz. İlk açıldığında 1. sayfada olacağından ilk ürünler listelenecektir. 2 ve 3 linklerine tıkladığınızda, 2. ve 3. sayfadaki ürünleri görebilirsiniz.

Asp.Net MVC 5 Paging Sayfalama

Asp.Net MVC Paging Kontrolünün Görünümünü Değiştirme

Önceki ve Sonraki sayfalara geçiş linklerinin de bulunması istenirse, PagedListRenderOptions parametresinin değeri Classic olarak tanımlanır.

@Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions.Classic)

Önceki ve Sonraki sayfalarla beraber İlk ve Son sayfalara geçiş linklerinin de bulunması istenirse, PagedListRenderOptions parametresinin değeri ClassicPlusFirstAndLast olarak tanımlanır.

@Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions.ClassicPlusFirstAndLast)

Sadece Önceki ve Sonraki sayfalara geçiş linklerinin bulunması istenirse, PagedListRenderOptions parametresinin değeri Minimal olarak tanımlanır.

@Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions.Minimal)

Önceki ve Sonraki sayfalara geçiş linklerinin yanında, kullanıcının kaçıncı sayfada ve kaçıncı elemanlarda olduğu bilgisinin de bulunması istenirse, PagedListRenderOptions parametresinin değeri MinimalWithItemCountText olarak tanımlanır.

@Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions.MinimalWithItemCountText)

Önceki ve Sonraki sayfalara geçiş linklerinin yanında, kullanıcının kaçıncı sayfada olduğu bilgisinin de bulunması istenirse, PagedListRenderOptions parametresinin değeri MinimalWithPageCountText olarak tanımlanır.

@Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions.MinimalWithPageCountText)

Önceki ve Sonraki sayfalara geçiş linklerinin yanında 5 sayfa numarasının bulunması istenirse, PagedListRenderOptions parametresinin değeri OnlyShowFivePagesAtTime olarak tanımlanır.

@Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions.OnlyShowFivePagesAtATime)

Örnek uygulamayı her sayfada 1 ürün gelecek şekilde değiştirdiğinizde testi daha kolay yapabilirsiniz.

[HttpGet]
    public ActionResult Kitaplar(int sayfa = 1)
    {
      return View(kitaplar.OrderBy(x => x.Ad).ToPagedList(sayfa, 1));
    }

Sadece sayfa numaralarının görünmesi istenirse, PagedListRenderOptions parametresinin değeri PageNumbersOnly olarak tanımlanır.

@Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions.PageNumbersOnly)

Önceki ve Sonraki sayfa linklerinin Bootstrap tasarımıyla görünmesi istenirse, PagedListRenderOptions parametresinin değeri TwitterBootstrapPager olarak tanımlanır.

@Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions.TwitterBootstrapPager)

Önceki ve Sonraki sayfa linklerinin Bootstrap – Daha yeni, Daha eski tasarımıyla görünmesi istenirse, PagedListRenderOptions parametresinin değeri TwitterBootstrapPagerAligned olarak tanımlanır.

@Html.PagedListPager(Model, sayfa => Url.Action("Kitaplar", new { sayfa }), PagedListRenderOptions.TwitterBootstrapPagerAligned)

 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.