"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

Java Veritabanı Statement

Java’da veritabanı işlemlerini Statement nesnesi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Statement nesnesi sorguyu veritabanında çalıştırma işlemini gerçekleştirmektedir. Bu çalıştırma işlemini birden fazla şe

 Java’da veritabanı işlemlerini Statement nesnesi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Statement nesnesi sorguyu veritabanında çalıştırma işlemini gerçekleştirmektedir. Bu çalıştırma işlemini birden fazla şekilde yapabilme yeteneğine sahiptir.

1. Statement : Oluşturulan sorguyu her seferinde tekrar derleyip çalıştıran nesne türü.
2. PreparedStatement : Bir kere veritabanına gönderilmiş sorgunun bir daha derlenmesine gerek kalmadan çalıştıran nesne türü.
3. CallableStatement :  Stored Procedure’ları çalıştıran nesne türü.
Şimdi bu nesnelerimizin birer örnek ile nasıl çalıştıklarını inceleyelim.
 
 
1.       Statement : Insert, Update, Select sorgularının her seferinde yeniden derlenip (aynı sorgular olsa dahi) çalıştırıldığı yapıdır.
 
public static void Baglan(){
                               try
        {
                String connectionString = "jdbc:mysql:///Market";
                Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            Connection baglanti = (Connection) DriverManager.getConnection(connectionString,"root","");
            try {
 
                String SQL = "SELECT * FROM Urun";
                Statement durum = (Statement) baglanti.createStatement();
                ResultSet rs = (ResultSet) durum.executeQuery(SQL);
 
                while (rs.next()) {
                   System.out.println(rs.getString("UrunId") + " " + rs.getString("UrunAd"));
                }
             }
 
              catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
             }
        }
        catch (Exception e)
        {
                 e.printStackTrace();
        }
}
 
Sonuç :
1 Kola
2 Meyve Suyu
3 Peynir
4 Zeytin
 
 
2.       PreparedStatement: Daha önce çalıştırılmış bir sorgu, tekrar çalıştırılıyorsa, yeniden derlemesine gerek kalmadan eski derlenmiş sorgu kullanılır. Bunun için set isminde bir methodumuz vardır.
PreparedStatement nesnesi, ile sorgu bir kez ön derlemeden geçtikten sonra set() metodu ile sorgunun tekrar derlenmesine gerek kalmaksızın gerektikçe çağrılabilmesidir.Sorguya eklenen bir değer için yer tutucu olarak bir soru işareti kullanılır. Sorgu her çalıştığında bu değer değiştirilir.
Statement nesnesi J2EE bileşeni sorgunun derlenmeksizin, zaman kaybedilmeden çalıştırılması gerektiğinde kullanılır. “executeQuery” methodu sorgu tarafından istenen veriyi “ResultSet” nesnesi olarak geri döndürür. “executeUpdate” methodu “UPDATE” ve “DELETE” sql ifadeleri içeren sorguların çalıştırılmasında kullanılır.

Veysel Ugur KIZMAZ
Bilgisayar Mühendisi
veysel@ugurkizmaz.com
www.ugurkizmaz.com
twitter: @vukizmaz
 

 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.