"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

Java Generic Sınıflar

Java yaşantımıza 5.0 versiyonu ile dahil olan ve birçok konuda imdadımıza yetişen bir yapıdan, Generic'ten bahsedeceğiz bu makalemizde.

 Java yaşantımıza 5.0 versiyonu ile dahil olan ve birçok konuda imdadımıza yetişen bir yapıdan, Generic'ten bahsedeceğiz bu makalemizde.

 
Generic ismiyle adlandırdığımız yapılar, bir method ya da bir classın, yazılımcının türden bağımsız olarak oluşturduğu, kullanıldığı yere göre türlerinin belirlenip bu tür üzerinden işlem yapılmasını sağlayan yapılardır. En yaygın örneği ArrayList<>'tir. ArrayList'in <>'leri içine farklı türler yazabiliyoruz ve artık listemiz bizim belirttiğimiz türlerden oluyor.
 
      public static void main(String[] args) {
            ArrayList<String> isimler = new ArrayList<String>();
            ArrayList<Integer> notlar = new ArrayList<Integer>();
      }
 
Yukarıdaki örneğimizde, isimler ArrayList'inin String, notlar ArrayList'inin türü Integer'dır fakat sonuçta ikisi de ArrayList sınıfından türemiştir. Generic bizi her nesne türü için benzer işlemleri tekrar tekrar yaptırma zorunluluğnudan kurtarmaktadır.
 
Kendi Generic sınıfımı nasıl oluşturabilirim?
 
Bir örnek uygulama ile bu işlemin nasıl gerçekleştiğini inceleyelim:
 
Örneğimizde Liste isminde bir sınıfımız olsun. Bu lsiteye eleman ekleme ve listedeki elemanları ArrayList türünde alma işlemini gerçekleştirelim. Yalnız Liste sınıfımız herhangi bir türe bağımlı olmamalıdır.
 
public class Liste<T> {
      private ArrayList<T> liste = new ArrayList<T>();
     
      public void ekle(T eleman){
            this.liste.add(eleman);
      }
     
      public ArrayList<T> getirArrayList(){
            return this.liste;
      }
}
 
Önemli : Liste<T> tanımlamasında T(başka bir isim de verebilirdik), bağımsız türü temsil etmektedir. 
 
Önemli : ekle(T eleman) tanımlamasındaki T, Liste<T>'deki T tanımlamasıdır. Liste<T> yerine Liste<TUR> olsaydı, ekle(TUR eleman) olarak düzenlemek zorunda kalacaktık.
 
Bu sınıfımız main methodunda çağıralım.
 
      public static void main(String[] args) {
            Liste<String> isimler = new Liste<String>();
            isimler.ekle("Veysel Uğur Kızmaz");
            isimler.ekle("Engin Demiroğ");
            isimler.ekle("Ahmet Sait Duran");
           
            ArrayList<String> isimListe = isimler.getirArrayList();
           
            for(String isim : isimListe){
                  System.out.println(isim);
            }
      }
 
Şimdi Integer türünden bir liste oluşturalım ve bu listeye de notlarımızı girelim.
 
      public static void main(String[] args) {
            Liste<String> isimler = new Liste<String>();
            isimler.ekle("Veysel Uğur Kızmaz");
            isimler.ekle("Engin Demiroğ");
            isimler.ekle("Ahmet Sait Duran");
           
            Liste<Integer> notlar = new Liste<Integer>();
            notlar.ekle(100);
            notlar.ekle(95);
            notlar.ekle(90);
           
            ArrayList<String> isimListe = isimler.getirArrayList();
            ArrayList<Integer> notListe = notlar.getirArrayList();
           
            for(int i = 0; i < isimListe.size(); i++){
                  System.out.println(isimListe.get(i) + " -> " + notListe.get(i));
            }
      }
 
 
Biraz daha gelişmiş bir örnek yapalım : Sözlük uygulaması. Bir dilden farklı bir dile dönüştürme işlemi yapan basit bir sözlük sınıfı oluşturalım. Bu sınıfımızı sadece bir sözlük olarak düşünmeyelim. Sözlüğün mantığı (Türkçe-İngilizce örneğin), bir anahtarımız var (örn. Kelimemizin Türkçesi), ve anahtarımıza karşılık bir değerimiz var (örn. Kelimemizin İngilizce Karşılığı). Bu şekilde bir anahtar – değer yapısı oluşturacağız ve bunu sadece sözlük için değil, buna benzer farklı yapılar için de kullanabileceğiz.
 
public class Sozluk<A,D> {
     
      private Dictionary<A, D> sozluk = new Hashtable<A, D>();
     
      public void ekle(A anahtar, D deger){
            this.sozluk.put(anahtar, deger);
      }
     
      public D getir(A anahtar){
            return this.sozluk.get(anahtar);
      }
}
 
Şimdi bu sınıfımızı bir örnekte kullanalım.
 
      public static void main(String[] args) {
            Sozluk<String, String> sozluk = new Sozluk<String, String>();
            sozluk.ekle("Futbol", "FootBall");
            sozluk.ekle("Basketbol", "BasketBall");
            sozluk.ekle("Yemek", "Food");
            //
            System.out.println(sozluk.getir("Yemek"));
            System.out.println(sozluk.getir("Futbol"));
            System.out.println(sozluk.getir("Basketbol"));
      }
 
main methodumuzu çalıştıralım ve Türkçe kelimelerin İngilizce karşılıklarının gelmesini bekleyelim.
 
 
Şimdi bu sınıfımızı farklı bir yapı için kullanalım : Öğrenci  - Not. Öğrencilerimizin notlarını tutmak için de bu sınıfı kullanabiliriz. Makalemizin 2. örneğinde 2 tane Liste ile oluşturduğumuz yapıyı Sozluk ile gerçekleştirelim.
 
      publicstaticvoid main(String[] args) {
            Sozluk<String, Integer> ogrenciNotlari = new Sozluk<String, Integer>();
            ogrenciNotlari.ekle("Veysel Uğur Kızmaz", 100);
            ogrenciNotlari.ekle("Engin Demiroğ", 95);
            ogrenciNotlari.ekle("Ahmet Sait Duran", 90);
            //
            System.out.println("Ahmet Sait Duran -> " + ogrenciNotlari.getir("Ahmet Sait Duran"));
            System.out.println("Veysel Uğur Kızmaz -> " + ogrenciNotlari.getir("Veysel Uğur Kızmaz"));
            System.out.println("Engin Demiroğ -> " + ogrenciNotlari.getir("Engin Demiroğ"));
      }
 
 
Veysel Uğur KIZMAZ
Bilgisayar Mühendisi
veysel@ugurkizmaz.com
www.ugurkizmaz.com
twitter: @vukizmaz
 

Yorumlar (0)

Yorum Yap

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.