"/>"/>
Yazılım Dilleri
Asp.Net 4.5 Kitabı
Skip Navigation Links

ASP.NET MVC Makale ve Videoları

Asp.Net MVC 5 kitabımın projesi olan Öğrenci Bilgi Sistemi'nin veritabanı nasıl oluşturulur? Proje veritabanına nasıl bağlanır ve çalıştırılır?

Devamı . . .

Asp.Net MVC projesinde View'da grid tablodaki verileri sayfalama paging işlemi nasıl yapılır, farklı paging yöntemleri nelerdir.

Devamı . . .

Asp.Net MVC 5 session oturum oluşturma ve session değerini okuma işlemi nasıl yapılır, öğrenelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC projelerinde TinyMCE yazı editörü NuGet üzerinden nasıl kurulur, projede nasıl kullanılır? TinyMCE ayarları nasıl yapılır?

Devamı . . .

MVC pattern nedir, nerelerde kullanılır, Asp.Net MVC nedir, nerelerde kullanılır, MVC ve Web Forms'un hangisi tercih edilmelidir, avantajları nelerdir, öğrenelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC projesinde verileri Txt dosyası (text file) olarak export etme ve kaydetme işleminin nasıl yapıldığını öğrenelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC projelerinde Action metodlarından verileri Json formatında dönüştürme işleminin nasıl yapıldığını öğrenelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC'de PDF dosyası oluşturma ve WebGrid verilerini PDF'e aktarma işleminin nasıl yapıldığını öğrenelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC'de Excel dosyası oluşturma ve WebGrid verilerini Excel'e aktarma işleminin nasıl yapıldığını öğrenelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC ile File Upload (dosya yükleme) işleminin view ve controller üzerinden input-file ile nasıl yapıldığını öğrenelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC WebGrid içerisinde nasıl arama yapacağımızı, arama sonuçlarını WebGrid içerisinde nasıl göstereceğimizi öğrenelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC WebGrid içerisinde bir satır üzerine fareyle gelindiğinde renginin değişmesini ve tıklandığında ilgili satırın detay sayfasının açılmasını nasıl sağlayacağımızı öğrenelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC, projelerinizde server-site kontrol edilebilecen ve Ajax desteği eklenebilen WebGrid nesnesinin kullanımını öğrenelim.

Devamı . . .

Asp.Net Razor View Engine syntaxının (yazım şeklinin) nasıl olduğunu öğrenelim.

Devamı . . .

Daha önceki makalelerimizde C#’ta Unit Test kavramını incelemiştik. Şimdi ise Asp.Net MVC’de Unit Test’lerin nasıl kullanıldığını inceleyelim.

Devamı . . .

Bu makalemizde Asp.Net MVC 3 Razor View Engine’de açıklama satırlarının nasıl yapıldığını inceleyelim.

Devamı . . .

Bu makalemizde Asp.Net MVC 3 Razor View Engine’de User Control kullanarak MasterPage ile Controller sınıflarının nasıl buluşacağınız inceleyeceğiz.

Devamı . . .

Önceki makalemizde JQuery Grid’ine nasıl veri yerleştirebileceğimizi incelemiştik. Bu makalemizde ise JQuery Grid’inde edit işlemi nasıl olacak? İnceleyelim.

Devamı . . .

Bu ve bundan sonraki makalelerimizde Asp.Net MVC ile JQuery Grid kullanımını inceleyeceğiz. Bu makalede JQuery Grid’ine nasıl veri yerleştirebileceğimizi inceleyelim.

Devamı . . .

Bu makalemizde Asp.NET’te HttpUtility sınıfının Encode ve Decode methodlarını inceleyeceğiz.

Devamı . . .

Önceki makalelerimizde MVC 3 ve Entity Framework kullanarak bir projeye başlamış, verilerimizi listelemiş, yeni kayıt oluşturmuş ve var olan bir kaydı düzenleme işlemlerini incelemiştik. Projemizde Y

Devamı . . .

Asp.Net MVC 3 Razor’da Encapsulation’ın amacı, bir kere yazılan bir kod bloğunun tekrar yazılmadan kullanılmasını sağlamaktır. Programlama dilindeki fonksiyon mantığı gibi düşünebilirsiniz. Birçok yer

Devamı . . .

Bu makalemizde Asp.Net MVC 3’te Controller ve View ekleme işlemlerini inceleyelim.

Devamı . . .

Bu makalemizde Asp.Net MVC’de Model oluşturmayı ve bu model ile Create View’ını nasıl oluşturacağımızı inceleyeceğiz.

Devamı . . .

Asp.Net MVC 3'te Controller ve View ekleme işlemlerini inceleyelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC 3'te ViewData'nın ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını inceleyelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC 3'te ViewBag kavramını inceleyelim.

Devamı . . .

Visual Studio 2010 ile MVC projesi oluşturmayı ve Asp.Net MVC 3'ün nasıl çalıştığını adım adım izleyelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC 3 Razor View Engine nedir? Neye benzer? Nasıl kodlanır? konularına giriş yapalım.

Devamı . . .

Asp.Net MVC ASPX View Engine ile MasterPage ve View'lara CodeBehind tanımlamanın nasıl yapıldığını inceleyelim.

Devamı . . .

MVC 3'te Html.ActionLink - Url.Action methodları ile link işlemlerinin nasıl yapıldığını, kendi link methodlarımızı nasıl oluşturacağımızı inceleyelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC?de Routing (yönlendirme) yapılandırmasını inceleyeceğiz

Devamı . . .

Controller'dan html taglarıyla gönderilmiş verilerimizi HTML kodlarını çalıştıracak şekilde nasıl göstereceğimizi inceleyelim.

Devamı . . .

Asp.NET'te HttpUtility sınıfının Encode ve Decode methodlarını inceleyelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC 3 Razor View Engine'de User Control kullanarak MasterPage ile Controller sınıflarının nasıl buluşacağınız inceleyeceğiz.

Devamı . . .

Bu makalemizde ise JQuery Grid'inde edit işlemi nasıl olacak? İnceleyelim.

Devamı . . .

Bu ve bundan sonraki makalelerimizde Asp.Net MVC ile JQuery Grid kullanımını inceleyeceğiz. Bu makalede JQuery Grid'ine nasıl veri yerleştirebileceğimizi inceleyelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC ile sayfalar arası parametre gönderme işlemlerini inceleyeceğiz : Route Value & Query String

Devamı . . .

Asp.Net MVC 3 ve Entity Framework kullanarak UPDATE (Edit) işlemini yapalım

Devamı . . .

Asp.Net MVC'de Area nedir? Nasıl kullanılır? inceleyelim.

Devamı . . .

Asp.Net MVC ile Jquery UI componentleri nasıl kullanacağımızı inceleyelim

Devamı . . .

Asp.Net MVC 3 ve Entity Framework kullanarak INSERT işlemini yapalım

Devamı . . .

Asp.Net MVC 3 ve Entity Framework kullanarak SELECT işlemini yapıp ekranda göstereceğiz.

Devamı . . .

Mail listesine katılmak için tıklayınız

Hakkımdaki son bilgilere anlık erişmek için mail listesine katılabilirsiniz.